Súkromná materská škola Slimáčik

Prostredie:

Bilingválne prostredie , predškolská príprava , kvalifikovaní personál

Súkromná materská škola Slimáčik

Jazyky:

Anglický a slovenský jazyk počas celého dňa metódou Clil

Súkromná materská škola Slimáčik

Programy:

Špecificky zamerané programy na predškolský rozvoj

Súkromná materská škola Slimáčik

Kvalifikácia:

Kvalifikácia pre prácu učiteľa či lektora ide ruka v ruke s láskavým prístupom

Súkromná materská škola Slimáčik

Zdravie:

Podpora pohybového rozvoja, zdravej stravy a zdravého životného štýlu

Súkromná materská škola Slimáčik

Zážitky:

Spoznávanie sveta cez skutočné zážitkové učenie

Zážitkové učenie

Bilingválne ( jedna osoba jeden jazyk- angličtina) spoznávame, učíme sa o svete v škôlke, na výletoch či aktivitách.

Voliteľné aktivity

Každé dieťa ma možnosť venovať sa tomu, čo ho baví alebo v čom sa potrebuje rozvíjať.

Pohybový rozvoj

Vo vlastnom bazéne a telocvični sa pravidelne venujeme rozmanitým pohybovým aktivitám.

Zdravá strava

Varíme vo vlastnej kuchyni zo zdravých, kvalitných surovín a s láskou vyváženú stravu.-

Príhovor riaditeľky

Predškolské vzdelávanie je pre mňa nielen práca ale najmä obrovská vášeň. Každé dieťa je jedinečná osobnosť a zaslúži si byť prijaté také aké je. V Slimáčiku sa stretáva bežný život s akceptovaním každého dieťa ako individuality.

riaditeľka, zriaďovateľka

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“

Robert Fulghum

Náš vzdelávací program

Náš vzdelávací program je tvorený 3 okruhmi , ktoré sa navzájom prelínajú , dopĺňajú a podporujú tak, aby sme dosiahli celostný rozvoj detí s prihliadnutím individuálnych jedinečností dieťaťa. Základom je však spolupráca a to nielen medzi deťmi navzájom ale aj spolupráca medzi pedagógmi, celým slimáčikovským teamom a rodičmi.

Slimáčik speakuje alebo ako sa učíme angličtinu

Každý z nás je iný, každý z nás je jedinečný

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.”

Slimáčikovi kamaráti