Školienky

„Veľkáči“

Trieda pre deti vo vekovej kategórii 5-6 rokov, ale nie je nič zvláštne, keď do nej zablúdi aj mladší šikovný Slimáčik. Sme presvedčení o tom, že fyzický vek je len jeden z ukazovateľov. Medzi ďalšie patria mentálny vek a vek škôlkarský. Trieda je rozdelená do centier aktivít, v ktorých si deti rozvíjajú nielen kognitívne schopnosti, ale aj manuálne zručnosti, kreativitu a tvorivosť. Okrem ateliéru, centra zameraného na knihy a písmená, nájdete v triede reálne vybavenú dielňu, kuchyňu či divadielko, kde sa deti radi premenia na svoju obľúbenú rozprávkovú postavu. Výchovno-vzdelávacie aktivity prebiehajú v tejto triede v blokovom vyučovaní a po anglicky naša anglická pani učiteľka komunikuje s deťmi na 100%. To sa naozaj prejaví na ich slovnej zásobe, ale aj aktívnej komunikácii. Deti sú vedené k samostatnosti a zodpovednosti za vlastné učenia sa. U detí sa strieda frontálna výučba so skupinovou, ktorá rozvíja najmä sociálne zručnosti. Nakoľko pripravujeme deti na slovenský školský systém sme toho názoru, že je potrebné striedať formy aktivít. A v neposlednom rade nezabudnime na zážitkové učenie, výlety, besedy a exkurzie, ktorých sa deti z tejto triedy zúčastňujú vo veľkej miere.

Ivana Novosadová

Po slovensky deti naučí, zábavné hry im vymyslí. Okrem detí aj zvieratká ľúbi a „aktívne“ aktivity pre deti s radosťou a ľahkosťou pripraví.

Barborka Salapatas

Je majsterkou v angličtine. Rozvíja komunikačné zručnosti detí počas celého dňa rôznymi aktivitami. Teší sa, že bude odovzdávať skúsenosti z cestovania, výletov a hravého učenia, ktoré si vyskúšala v ďalekej Austrálii.

Lenka Ďurmeková

Najradšej učí staršie deti angličtinu hudobnými a výtvarnými činnosťami. Realizuje projekt „ Slimáčik speakuje“, ktorým rozvíja jazykové zručnosti celej škôlky. Je autorkou programov našich vystúpení a kreatívny mozog škôlky.

Daria Yefymenko

I am an English teacher with worldwide experience . I am here to help children not just to learn English,but to use it in daily life.

Bc. et. Bc. Dianka Gerbocová

Jej vášňou sú špeciálne vzdelávacie programy, jazykové a grafomotorického charakteru. Veľmi rada pomáha deťom rozviazať jazýčky a zvládať všetko, s čím majú problém.

Ing. Mgr. Janka Salo Koníková

V škôlke riadi všetko potrebné , všetko čo je v jej silách, ale najradšej sa venuje deťom a vzdeláva ich. Jej prednosťami sú emocionálne učenie detí a podpora klímy v triede.