Školienky

„Veľkáči“

Trieda pre deti vo vekovej kategórii 5-6 rokov, ale nie je nič zvláštne, keď do nej zablúdi aj mladší šikovný Slimáčik. Sme presvedčení o tom, že fyzický vek je len jeden z ukazovateľov. Medzi ďalšie patria mentálny vek a vek škôlkarský. Trieda je rozdelená do centier aktivít, v ktorých si deti rozvíjajú nielen kognitívne schopnosti, ale aj manuálne zručnosti, kreativitu a tvorivosť. Okrem ateliéru, centra zameraného na knihy a písmená, nájdete v triede reálne vybavenú dielňu, kuchyňu či divadielko, kde sa deti radi premenia na svoju obľúbenú rozprávkovú postavu. Výchovno-vzdelávacie aktivity prebiehajú v tejto triede v blokovom vyučovaní a po anglicky naša anglická pani učiteľka komunikuje s deťmi na 100%. To sa naozaj prejaví na ich slovnej zásobe, ale aj aktívnej komunikácii. Deti sú vedené k samostatnosti a zodpovednosti za vlastné učenia sa. U detí sa strieda frontálna výučba so skupinovou, ktorá rozvíja najmä sociálne zručnosti. Nakoľko pripravujeme deti na slovenský školský systém sme toho názoru, že je potrebné striedať formy aktivít. A v neposlednom rade nezabudnime na zážitkové učenie, výlety, besedy a exkurzie, ktorých sa deti z tejto triedy zúčastňujú vo veľkej miere.

Anetka Fusová

Vášeň našla v oblasti sociálneho učenia detí. Vedie projekt Vnímajkovia a rada pomáha na všetky strany. Jej vášeň je spoznávanie sveta cez naše „kútiky“.

Pavlínka Robotová

Okrem učenia detí všetko čo budú v živote potrebovať, s nimi rada korčuľuje na ľade aj in-line. Je pravou rukou p. riaditeľky a prináša do tímu dobrú náladu.

Ing. Katarína Delgado

Okrem učiteľovania, sa v škôlke stará o voliteľné aktivity, športy a všetko čo vždy treba. Má veľký talent na jazyky a športy.

Lenka Ďurmeková

Najradšej učí staršie deti angličtinu hudobnými a výtvarnými činnosťami. Realizuje projekt „ Slimáčik speakuje“, ktorým rozvíja jazykové zručnosti celej škôlky. Je autorkou programov našich vystúpení a kreatívny mozog škôlky.

Mgr. Roman Salo

Občas niečo deti naučí, za pani učiteľky zaskočí. Väčšinou ale zabáva deti a rieši technické veci…..