Sovičky

Naši najmenší

Naši najmenší prežívajú svoj prvý rok v materskej škole zvyčajne v triede Sovičiek. Čaká tu na nich trieda, ktorá pozostáva z centier aktivít, ktorých základom je divadelný a hudobný kútik, malý ateliér, pohybový kútik a reálna kuchynka, v ktorej už aj najmenší pripravujú dobroty – pečú si koláčiky či tortičku na narodeninové oslavy. Výučba angličtiny prebieha na dennej báze riadenou aktivitou s p. učiteľkou Evkou a následne bežnou komunikáciu pri hre či sebaobslužných činnostiach. Okrem angličtiny majú samozrejme deti príležitosť rozvíjať sa v rozmanitých vzdelávacích aktivitách, ktorých základom je pohyb, hudba, tanec , tvorenie a maľovanie. Už prvý rok si deti odskúšajú aj formu zážitkového učenia a čakajú na nich malé výlety či besedy. V tejto triede je najdôležitejší čas na adaptáciu , láskavý a chápavý prístup od pani učiteliek.

Beatka Šimková

Nová „slovenská“ pani učiteľka. Teší sa na svoje vzdelávanie a vzdelávanie detí cez naše centrá. Hurá na veľké dobrodružstvo v Slimáčiku !

Saška Vedejová

Asistentka p.učiteľky, budúca pani učiteľka, výborná plavecká inštruktorka, ktorú už teraz majú deti veľmi radi.

Bc. Evka Štefániková

Učí všetky vekové kategórie detí angličtinu podľa metodiky Wow English . Veľmi ju baví učiť deti Jolly Phonics, vďaka ktorému sa učia po anglicky už v škôlke čitať.