Sovičky

Naši najmenší

Naši najmenší prežívajú svoj prvý rok v materskej škole zvyčajne v triede Sovičiek. Čaká tu na nich trieda, ktorá pozostáva z centier aktivít, ktorých základom je divadelný a hudobný kútik, malý ateliér, pohybový kútik a reálna kuchynka, v ktorej už aj najmenší pripravujú dobroty – pečú si koláčiky či tortičku na narodeninové oslavy. Výučba angličtiny prebieha na dennej báze riadenou aktivitou s p. učiteľkou Evkou a následne bežnou komunikáciu pri hre či sebaobslužných činnostiach. Okrem angličtiny majú samozrejme deti príležitosť rozvíjať sa v rozmanitých vzdelávacích aktivitách, ktorých základom je pohyb, hudba, tanec , tvorenie a maľovanie. Už prvý rok si deti odskúšajú aj formu zážitkového učenia a čakajú na nich malé výlety či besedy. V tejto triede je najdôležitejší čas na adaptáciu , láskavý a chápavý prístup od pani učiteliek.

Mgr. Zuzana Marková

Deťom venuje veľa citu, porozumenia a hlavne zábavy. Porozpráva a zahrá sa s nimi nielen v slovenčine, ale hlavne v angličtine.

Dominika Mišová

„Každé dieťa je umelcom. Problémom je ako zostať umelcom, keď vyrastieme.“
– Pablo Picasso
… je práve tá osôbka, ktorá v nich toho umelca zakotví. Teší sa na podporu tvorivosti detí, ale aj na ich vzdelávanie cez rôzne aktivity. Rada ich podporí aj v tom, ako byť dobrým človekom, keď vyrastú.

PhDr. Ľubka Dunčáková

Naša školská psychologička, ktorá deťom s pomocou rodičov a učiteľov pomáha úspešne prejsť všetkými krásami a nástrahami správneho vývinu dieťaťa.