Aktivity

Dobrodružstvá so Slimáčikom

Slimáčikovia majú možnosť vybrať si z pravidelne i nepravidelne organizovaných krúžkov a stať sa malými umelcami, športovcami, vedcami, učia sa rozprávať sa po nemecky, španielsky, sauničkovať v infra saune… Cez dobrodružstvá v materskej škole Slimáčik i cez dobrodružstvá na výletoch, exkurziách, kurzoch či výletoch pod dohľadom profesionálnych lektorov, trénerov i pedagógov sa deti venujú niečomu čo ich baví, zaujíma, rozvíja a formuje ich osobnosť či koordináciu pohybov.

Popis Aktivity:

Celoročný kurz plávania v našom bazéne, ktorý hravou a zábavnou formou zoznamuje deti s vodným prostredím, učí ich nebáť sa vody. Vhodný pre deti už od 2 rokov, kurz je vedený skúseným inštruktorom plávania.

Popis Aktivity:

Kurz plávania v našom bazéne zameraný na výučbu a zdokonaľovanie plaveckých štýlov pre deti, ktoré absolvovali základný kurz Little swimmers.

Popis Aktivity:

Aktivita zameraná na rozvoj sily, vytrvalosti, koordinácie pohybov a získanie všeobecného prehľadu a zručností vo florbale.

Popis Aktivity:

Medzi-škôlkárska detská florbalová liga materských škôl a súťaž „Rozpleskávačiek“ zo Skalice, Trnavy, Bratislavy a Trenčína.

Popis Aktivity:

Výjazdové lyžiarske jednodňové kurzy ( 150 min ) v lyžiarskom stredisku Ski Makov

Popis Aktivity:

Pobytový lyžiarsky kurz zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie lyžiarskych zručností získaných počas aktivity Slimáčik na lyžiach. Lyžovanie a animačný program od svitu až do mrku .

Popis Aktivity:

V zime základný kurz korčuľovania na ľade na štadióne Mariana Gáboríka a v lete in-line kurz

Popis Aktivity:

Rozvíja prirodzené pohyby človeka: beh, chôdzu, skoky, hody, skoky, lety, pády…. Aikido -najmladšie japonské bojové umenie, zamerané na stratégiou obrany založenej na neinvazívnom odvrátení útoku a následnom zabránení ďalšej konfrontácii.

Popis Aktivity:

Cvičenie jógy špeciálne pre deti pod vedením profesionálnej trénerky jógy

Popis Aktivity:

Malý lego konštruktéri stavajú presne podľa plánov alebo podľa svojej fantázie.

Popis Aktivity:

Literárno – dramatické aktivity zamerané sú na získavanie a rozvíjanie zvolených dôležitých kľúčových kompetencií formou rôznych aktivít, aby dieťa bolo nielen múdrym, ale i dobrým človekom.

Popis Aktivity:

Základný lezecký kurz na vlastnej 3,5m lezeckej stene i v lezeckom centre

Popis Aktivity:

Guten Morgen Deutchland a Hola Espaňa – jazykové kurzy Nemčiny a Španielčiny s Katkou

Popis Aktivity:

Práca s najrozličnejším materiálom, netradičné výtvarné techniky – rozvoj kreativity a schopnosti sústrediť sa, dokončiť začatú činnosť a prvotné zoznamovanie sa s hlinou ako umeleckým materiálom, začiatky v modelovaní – výborné na trénovanie trpezlivosti a rozvoj jemnej motoriky.

Popis Aktivity:

Čítanie je komplexný kognitívny proces. Jednou z podmienok na úspešné zvládnutie čítania pred vstupom do školy je jazyková zdatnosť a gramaticky správna reč. Všetko sa to však začína v ranom detstve, kedy dieťa získava pre mozgové operácie akúsi skúsenosť s napodobňovaním zvukov zvieratiek, z rytmiky, dynamiky zvukov, čo ho už na elementárnej úrovni vedie k procesu fonematického uvedomovania. Dieťa sa učí, že hovorené slovo pozostáva z menších častí – zvukov, ktoré je možné identifikovať a manipulovať s nimi.

Najbližšie aktivity

Slimáčik organizuje pre deti, rodičov i priateľov nasledujúce aktivity/akcie. Nech sa páči, radi Vás na nich uvidíme.