O nás

Základné informácie

  • Od 12.8 2010 sme zaradení do siete škôl SR a na rozdiel od súkromných predškolských a opatrovateľských zariadení sme povinný plniť štandardy vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0.
  • Celodenný proces prebieha rovnocenne v anglickom i slovenskom jazyku overenou dvojjazyčnou metódou: jedna osoba = jeden jazyk.
  • Každá učiteľka s deťmi komunikuje len v jednom jazyku, aby deti ľahko rozlíšili hranicu medzi jednotlivými jazykmi. Dieťa má možnosť plnohodnotne rozvíjať svoju materinskú reč, ktorá mu ponúka množstvo básničiek, rozprávok, hier, avšak dostane možnosť naučiť sa a postupne komunikovať v cudzom jazyku, čo je pre dieťa predškolského veku oveľa jednoduchšie a prirodzenejšie.
  • Rozvíjame schopnosť komunikovať v anglickom jazyku pri komunikácii s pani učiteľkami a detičkami zo škôlok v Anglicku a Poľsku prostredníctvom medzinárodnej e – twinningovej spolupráce škôl. Chceme preto efektívne využiť túto jedinečnú príležitosť osvojovania cudzej reči, avšak našim cieľom je i plnohodnotne rozvíjať náš materinský jazyk.
  • Školským vzdelávacím programom vedieme vaše dieťatko krôčik za krôčikom k získaniu a osvojeniu kľúčových kompetencií, ktoré charakterizujú absolventa predprimárneho vzdelávania (dieťa vo veku 6 rokov).
  • Naše zariadenie je alternatívna materská škola. Poskytuje nový prístup k vzdelávaniu a výchove vašich detičiek zabezpečený kvalifikovanými, anglicky hovoriacimi pedagógmi, pravidelnými aktivitami rozvíjajúcimi osobnosť vášho dieťaťa po stránke kognitívnej, emocionálnej i psychomotorickej.
  • Zmyslom a cieľom nášho zariadenia je vytvorenie rodinnej atmosféry, kam deti prichádzajú s radosťou, kde učitelia rešpektujú individuálnu osobnosť dieťaťa, sú pre neho kamarátom a vzorom zároveň. Veľmi nám záleží na podnetnom a láskyplnom prostredí, kde staršie deti pomáhajú mladším, buduje sa spolupráca, ochota a empatia a osobnosť dieťaťa sa všestranne rozvíja.
Ing. Mgr. Janka Salo Koníková

Ing. Mgr. Janka Salo Koníková

Riaditeľka

Zriaďovateľka, lektorka AJ, NJ, učiteľka, Predseda OZ Slimáčik.

Mgr. Roman Salo

Mgr. Roman Salo

Zástupca riaditeľa

Učiteľ, lektor, animátor, tréner

Iveta Mišáková

Iveta Mišáková

Prevádzková pracovníčka

Vedúca školskej jedálne, ekonómka, legislatíva

Ing. Janka Gardianová

Ing. Janka Gardianová

účtovníčka ( Gardian Partners)

Kamarátka a mamina našich absolventiek Terezky a Tamarky