Prihláška

Nástup do škôlky

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Súkromnej materskej škole.
V termíne od 15.2. do 31.5. prijímame Žiadosti o prijatie dieťaťa s nástupom od 1.9. ( prípadne skorším od 1.7.) riadne podpísané OBOMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI a vyplnené spolu aj s potvrdením od lekára o spôsobilosti nastúpiť do SMŠ .
Pre získanie žiadosti je potrebné otvoriť link „Žiadosť o prijatie“.