Lienky

„Stredňáci“

Táto trieda je určená deťom vo veku 3-6 rokov. Stáva sa, že je vekovo heterogénna, čo prináša možnosti na rozvoj sociálnych zručností a eliminuje súťaživosť či rovesnícku rivalitu. Prostredie triedy je priestorovo tvorené samostatným ateliérom, reálne vybavenou dielňou. Je tu vytvorený aj pohybový kútik s rebrinou a ďalšími pomôckami podporujúcimi pohyb detí. Deti sú v škôlkarskom režime už zabehnuté a preto s našou p. učiteľkou Barborkou až z ďalekej Austrálie trénujú komunikáciu v anglickom jazyku v bežnej konverzácii a na pravidelných vzdelávacích anglických aktivitách. Angličtina na aktivitách je v pomere 50% k ostatným aktivitám. V prípade, že navštevujú triedu aj predškoláci, tí sa riadne zúčastňujú všetkých predškolských aktivít. Vzdelávacia činnosť je vyvážene zameraná na kognitívne, manuálne zručnosti, pohybové i umelecké aktivity. Zážitkové učenie sa realizuje v tejto triede v plnom prúde.

Ing. Mgr. Janka Salo Koníková

V škôlke riadi všetko potrebné , všetko čo je v jej silách, ale najradšej sa venuje deťom a vzdeláva ich. Jej prednosťami sú emocionálne učenie detí a podpora klímy v triede.

Barborka Salapatas

Je majsterkou v angličtine. Rozvíja komunikačné zručnosti detí počas celého dňa rôznymi aktivitami. Teší sa, že bude odovzdávať skúsenosti z cestovania, výletov a hravého učenia, ktoré si vyskúšala v ďalekej Austrálii.

Bc. et. Bc. Dianka Gerbocová

Jej vášňou sú špeciálne vzdelávacie programy, jazykové a grafomotorického charakteru. Veľmi rada pomáha deťom rozviazať jazýčky a zvládať všetko, s čím majú problém.