Lienky

„Stredňáci“

Táto trieda je určená deťom vo veku 3-6 rokov. Stáva sa, že je vekovo heterogénna, čo prináša možnosti na rozvoj sociálnych zručností a eliminuje súťaživosť či rovesnícku rivalitu. Prostredie triedy je priestorovo tvorené samostatným ateliérom, reálne vybavenou dielňou. Je tu vytvorený aj pohybový kútik s rebrinou a ďalšími pomôckami podporujúcimi pohyb detí. Deti sú v škôlkarskom režime už zabehnuté a preto s našou p. učiteľkou Barborkou až z ďalekej Austrálie trénujú komunikáciu v anglickom jazyku v bežnej konverzácii a na pravidelných vzdelávacích anglických aktivitách. Angličtina na aktivitách je v pomere 50% k ostatným aktivitám. V prípade, že navštevujú triedu aj predškoláci, tí sa riadne zúčastňujú všetkých predškolských aktivít. Vzdelávacia činnosť je vyvážene zameraná na kognitívne, manuálne zručnosti, pohybové i umelecké aktivity. Zážitkové učenie sa realizuje v tejto triede v plnom prúde.

Bc. Evka Štefániková

Učí všetky vekové kategórie detí angličtinu podľa metodiky Wow English . Veľmi ju baví učiť deti Jolly Phonics, vďaka ktorému sa učia po anglicky už v škôlke čitať.

Beatka Šimková

„Slovenská“ pani učiteľka. Teší sa na svoje vzdelávanie a vzdelávanie detí cez naše centrá. Hurá na veľké dobrodružstvo v Slimáčiku !

Mgr. Roman Salo

Občas niečo deti naučí, za pani učiteľky zaskočí. Väčšinou ale zabáva deti a rieši technické veci…..