Darujte 2% z daní

Darujte 2% pre Slimáčik

Projekt č.1 z 2 %:
Plánujeme pokračovať v minuloročnom projekte „ Celoročná plavecká príprava v energeticky „FIT“ bazéne, nakoľko prevádzka, servis a nákup novej technológie je veľmi drahá. Naša materská škola disponuje výučbovým plaveckým bazénom, v ktorom sa deti učia pravidelne počas školského roka plávať. Deti po absolvovaní našej materskej školy a plaveckom kurze odchádzajú do školy ako plavci, čiže tu platí naše motto: “ „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“
Toto je projekt na tento rok, ktorý by sme radi zvládli aj s Vašou pomocou.

Projekt č.2. z 2 %:
Zároveň po minuloročnej rekonštrukcii tried Školienok, by sme chceli pokračovať v rekonštrukcii aj ďalších tried, dvora a herných prvkov.
Plánujeme zrekonštruovať triedy formou výmeny nábytku, maľovaním, dispozíciu a doplnený o nové vzdelávacie pomôcky.
Vonku na dvore vybudovať lezecké centrum „ Lanový park“ takú našu malú „Tarzániu“ práve aj s pomocou priateľov z „veľkej Tarzánie“ z Breziny.
Vopred ďakujeme za Vaše 2 % z daní.
Team Slimáčik