Darujte 2% z daní

Darujte 2% pre Slimáčik

Projekt:
„Celoročná plavecká príprava v energeticky „FIT“ bazéne“
Projekt, na ktorý by sme chceli využiť Vaše darované 2 % z daní. Naša materská škola disponuje výučbovým plaveckým bazénom, v ktorom sa deti učia pravidelne počas školského roka plávať. Deti po absolvovaní našej materskej školy a plaveckom kurze odchádzajú do školy ako plavci, čiže tu platí naše motto: “ „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“
Ceny energii, potreba rekonštrukcie technológie, preškolenie lektorov, výmena a doplnenie plaveckých pomôcok je projekt na tento rok, ktorý by sme radi zvládli aj s Vašou pomocou.
Vopred ďakujeme za Vaše 2 % z daní.
Team Slimáčik

Tlačivo na 2% – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zapl. dane z príjmov FO