Súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov

Spracovanie údajov:

Týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefón, email. Súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov je na interné účely zariadenia ako aj na zasielania hromadných správ e-mailom: odber aktualít a potrebných informácii.

 

Cookies:

Táto stránka nepoužíva žiadne cookies. To znamená že nesleduje vašu polohu, IP adresu ani nezhromažďuje s tým súvisiace údaje.